Currently browsing tag

Rada Gminy Zielonki

Nieważna uchwała Rady Gminy Zielonki

Uchwała nr KI-411/295/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 05 listopada 2014 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Zielonki …

List otwarty do władz gminy Zielonki

Droga władzo! Patrzymy Wam na ręce i będziemy, to robić dalej. Może dzięki temu zaczniecie traktować obywateli poważnie i solidnie przykładać się …