Nieważna uchwała Rady Gminy Zielonki

Uchwała nr KI-411/295/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 05 listopada 2014 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XXXIX/57/2014 z dnia 8 października 2014 r.

Pobierz plik str 1 z 4; str 2 z 4; str 3 z 4; str 4 z 4.

Cytaty na zachętę:

„Organ [red. Rada Gminy] Nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.”

„Mając powyższe na względzie – z racji wykroczenia poza granice upoważnienia ustawowego – za uchwalone z naruszeniem art. 94 Konstytucji należy uznać następujące postania uchwały NR XXXIX/57/2014”

Warto zapoznać się z całym dokumentem.

Akt uchwały zatwierdzony przez Radę Gminy.

Osoby zasiadające w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu można łatwo sprawdzić tutaj.