„Ustawa śmieciowa” w praktyce

kosz

Z dniem 1 lipca weszły w życie nowe zasady odbioru i zagospodarowania śmieci na terenie gminy Zielonki. Ustawa śmieciowa spowodowała wiele niedomówień, zapytań i ostatecznie pokazała czy gmina i wykonawcy poradzili sobie z jej wdrożeniem.

Przypomnijmy najważniejsze ustalenia „ustawy śmieciowej” na terenie naszej gminy:

OPŁATA – zależna od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Co istotne ustawa mówi o osobach zamieszkujących, a nie zameldowanych. Stawkę jaką ustalono, to 8 zł/os za śmieci segregowane i 15 zł/os. za śmieci nieposegregowane. Opłatę za gospodarowanie odpadami w odpowiedniej wysokości (liczba osób x 8 zł lub x 15 zł) należy wpłacać co miesiąc na odpowiednie konto do 15 dnia kolejnego miesiąca; można też wnieść opłatę z góry – za trzy miesiące lub dłuższy okres.

WYKONAWCA USŁUGI – firma wybrana w przetargu Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków Sp.z o.o.

HARMONOGRAM – dla każdej miejscowości (i każdej ulicy) ustalono wybrane dni miesiąca zbiórki śmieci. Częstotliwość wywożenia śmieci wygląda następująco:

  • odpady zmieszane – dla domów jednorodzinnych co dwa tygodnie, a dla domów wielorodzinnych co tydzień.
  • odpady segregowane (szkło,śmieci, papier) – w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, a w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu.
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie organizowana raz w miesiącu według harmonogramu ustalonego przez gminę

DSC06471

SEGREGACJA – każdy z mieszkańców otrzymał przezroczyste worki w odpowiednich kolorach, które określają co, gdzie wrzucać.

  • niebieski worek – papier i tektura; na worku dla ułatwienia mamy opis co należy do niego wrzucać, a co nie;

WRZUCAJ:

gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, reklamy, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i stare książki, papier biurowy i kserograficzny, kartony, tektura, koperty

NIE WRZUCAJ:

tapet, zabrudzonego papieru, papieru z folią, pieluch i innych art. higienicznych, worków po cemencie, papieru faksowego i termicznego, papieru przebitkowego

DSC06472

  • żółty worek – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

WRZUCAJ:

plastikowe butelki, plastikowe opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej oraz żywności (bez resztek po produkcie), plastikowe worki, folie, reklamówki, siatki, puszki aluminiowe i stalowe po napojach, kapsle, zakrętki, kartony z mleka, soku

NIE WRZUCAJ:

opakowań po lekach, butelek i opakowań po olejach przemysłowych, styropianu i innych tworzyw piankowych, zabawek, części samochodowych, sprzętu AGD, opakowań po aerozolach, baterii oraz puszek po farbach, lakierach

DSC06477

  • zielony worek – szkło

Wszystko dobrze wygląda w teorii, a jak to zostało zrealizowane w praktyce?

Już po pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu śmieciowego zwołano spotkanie podczas, którego wójt gminy Zielonki Bogusław Król i prezes MPGO Jacek Pisarski oraz wiceprezes Jerzy Popławski omawiali uwagi co do działania systemu.

Jakie były zastrzeżenia i co ustalono?

Ustalono żelazną zasadę, którą należy się kierować jeśli terminowy  odbiór odpadów wypada w dzień świąteczny, ustawowo wolny od pracy. Ustalono, iż zawsze odbiór odpadów, który wypadnie w dzień świąteczny zostaje przesunięty na następującą po nim sobotę. I tak było w przypadku dn. 15 sierpnia, gdzie zbiórka odpadów nastąpiła 17 sierpnia. Natomiast jeśli w tygodniu wypadną dwa dni świąteczne (np. Święta Bożego Narodzenia) odbiór odpadów z pierwszego dnia świątecznego odbywał się będzie w poprzedzającą go sobotę, a drugiego dnia świątecznego w następującą po nim sobotę.

W samym lipcu urzędnicy przyjęli 150 reklamacji dotyczących nie odebrania od nich odpadów w wyznaczonym terminie. Firma MPGO przeprosiła za zaistniałe niedogodności i nieterminowość, ale prosiła również o przypomnienie mieszkańcom,  że wszystkie odpady powinny być wystawione przed posesję w pobliże drogi publicznej najpóźniej do godz. 6:30 rano odpowiedniego dnia, a worki z odpadami segregowanymi powinny być zawiązane. MPGO poinformowało, że niektóre nieterminowe odbiory mogły być spowodowane zbyt późnym wystawieniem kontenerów przez mieszkańców.

Firma została upomniana za opóźnienia wynikające z w niedostarczeniu pojemników na opady zmieszane. Zdarzały się przypadki dostarczenia pojemników osobom, które ich nie potrzebowały. Sprawą obiecano się niezwłocznie zająć. Mieszkańcy mogli,min. odbierać pojemniki 120 litrów i 240 litrów  w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów w Zielonkach i Węgrzcach w pierwszą i drugą sobotę sierpnia w godz. od 12.00 do 17.00 skąd mieszkańcy mogą je odbierać osobiście.

Co aktualnie ?

Na dzień dzisiejszy rozpoczęto zawieranie umów na dzierżawę pojemników na śmieci. W każdej z miejscowości gminy zostały wyznaczone terminy,kiedy będzie można taką umowę podpisać. W tym celu właściciel posesji powinien zgłosić się do wyznaczonego miejsca i zabrać ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli w danym terminie właściciel będzie nieobecny wówczas będzie musiał zgłosić się osobiście w firmie MPGO na ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie lub skontaktować mailowo na adres: bok@mpgo.krakow.pl. Nie ma możliwości aby wypełnić umowę samemu i przesłać ją pocztą.

OPŁATA za dzierżawę pojemnika zależna jest od jego pojemności:

  • pojemnik 120l – 2,50 zł brutto miesięcznie
  • pojemnik 240l – 3,69 zł brutto miesięcznie
  • pojemnik 1100l – 8 zł brutto miesięcznie

Jeżeli właściciele posesji nie podpiszą umowy dotyczącej dzierżawy wówczas pojemniki, które są własnością MPGO zostaną zabrane.

Terminarz podpisywania umów dla poszczególnych miejscowości

BATOWICE – 01.10.2013 (wtorek), godz. 16:00-20:00, Budynek Wielofunkcyjny, Batowice 98

BIBICE – 26.09.2013 (czwartek), godz. 16:00-20:00, Świetlica Pucherok,ul. Tadeusza Kościuszki 5

BOSUTÓW-BOLEŃ – 01.10.2013 (wtorek), godz. 16:00-20:00, Budynek wiejski Bosutów, ul. Krakowska 20

BRZOZÓWKA – 25.09.2013 (środa), godz. 16:00-20:00, Budynek Wielofunkcyjny,ul.Krakowska 20

DZIEKANOWICE – podpisywanie umów odbyło się w poniedziałek 23.09.2013

GARLICA DUCHOWNA – 27.09.2013 (piątek), godz. 16:00-20:00, u Pana Sołtysa, Garlica Duchowna 63

GARLICA MUROWANA – 27.09.2013 (piątek), godz. 16:00-20:00, Budynek Wielofunkcyjny,Garlica Murowana nr 83

GARLICZKA – spotkanie  odbyło się 24.09.2013

GRĘBYNICE – 26.09.2013 (czwartek), godz. 16:00-20:00, Budynek Wielofunkcyjny, ul.Orlich Gniazd 24

JANUSZOWICE – 25.09.2013 (środa), godz.16:00-20:00, u Pani Sołtys, Januszowice 71

KORZKIEW – 30.09.2013 (poniedziałek), godz.16:00-20:00, Zespół Szkół w Korzkwi

OSIEDLE ŁOKIETKA – 03.10.2013(czwartek), godz.16:00-20:00, ul.Krakowskie Przedmieście 116 (sala konferencyjna)

OWCZARY – spotkanie odbyło się w dn. 24.09.2013

PĘKOWICE – 03.10.2013(czwartek), godz.16:00-20:00, ul.Krakowskie Przedmieście 116 (sala konferencyjna)

PRZYBYSŁAWICE – 02.10.2013 (środa),godz. 16:00-20:00, Budynek wielofunkcyjny, ul. Krakowska 39

TROJANOWICE – spotkanie odbyło się 23.09.2013

WĘGRZCE – 30.09.2013 (poniedziałek), godz.16:00-20:00, Budynek Starej Kuźni, ul. C1nr4

WOLA ZACHARIASZOWSKA – 02-10.2013 (środa), godz.16:00-20:00, Budynek wielofunkcyjny, Wola Zachariaszowska 116

ZIELONKI – 04.10.2013 (piątek), godz. 16:00-20:00, ul. Krakowskie Przedmieście 116 (sala konferencyjna)

Mieszkańcy nie są zmuszani do podpisania umów o dzierżawie pojemnika, jeśli zakupią własny pojemnik (nowy lub używany).