Mieszkańcu masz głos – wykorzystaj to!

glos470

Zasada jest prosta : jesteś mieszkańcem gminy, w której nie tylko masz obowiązek spokojnie żyć, ale również zabierać głos, decydować, zgłaszać swoje pomysły. Nie musisz być bierny i patrzeć, jak pod Twoim nosem powstają inwestycje, o których nie miałeś zielonego pojęcia. Mieszkasz, więc masz prawo wymagać. Pamiętaj, że Twoje zdanie, każdy argument za nowym pomysłem władzy, jak również sprzeciw jest bardzo ważny. Musisz jednak pamiętać, że jesteś istotnym elementem w swojej gminie.

Mieszkańcu zastanawiałeś się jakie są Twoje prawa? Oto kilka punktów, które pozwolą Ci się zorientować w temacie.

1. Najważniejsze informacje, min budżet gminy, uchwały rady znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji, których szukasz poproś o ich udostępnienie poprzez złożenie wniosku. Co istotne masz prawo nie tylko wglądu do dokumentów w urzędzie, ale również otrzymania ich kopii – np. protokoły związane z sesjami rady gminy czy dokumenty finansowe.

2. Masz prawo do spotkania z wójtem. W naszych urzędzie strony przyjmowane są w każdy poniedziałek w godz. 10:00 -16:00, ale uwaga po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

3. Masz prawo do rozmowy z radnym. Każdy z radnych powinien udostępnić kontakt do siebie, co najmniej numer telefonu lub adres e-mail. Jednocześnie radni mogą (ale nie muszą) wyznaczać dyżury podczas, których przyjmowani są interesanci.

4. Jeśli zauważyłeś jakiekolwiek uchybienie, niedociągnięcie, niewywiązanie się z obowiązków ze strony urzędników masz prawo wnieść skargę. Za zaniechania ze strony urzędników możesz złożyć zażalenie bezpośrednio do ich przełożonych lub wójta. Z kolei na wójta możesz poskarżyć się do rady gminy, a na radę gminy do wojewody. Urząd ma obowiązek odpowiedzieć na twoją skargę w ciągu miesiąca.

5. Masz prawo wstępu na sesje rady gminy czy komisje. Jednak w przypadku spraw objętych tajemnicami chronionymi prawem możliwe jest utajnienie takiego spotkania.

6. Masz prawo nagrywać sesje rady i nie musisz w tym celu uzyskiwać zgody.

7. Masz prawo zgłosić skargę do sądu. Jeżeli decyzje władzy dotyczą Twoich praw i nakładają na Ciebie dodatkowe obowiązki, które godzą w Twoje interesy masz prawo zgłosić się do sądu administracyjnego o stwierdzenie ich zgodności z prawem.

8. Masz prawo wyrazić opinię. Polskie prawo przewiduje obowiązek konsultowania z mieszkańcami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zanim zostanie uchwalony, możesz nie tylko zapoznać się z jego założeniami, ale także wnieść uwagi.

Orientuj się, nie bądź bierny i uczestnicz w życiu swojej gminy. Jej przyszłość zależy również od Twojego głosu.