Czy zadłużenie Gminy Zielonki osiągnęło niebezpieczny poziom?

analiza-finansowa-gminy-zielonki

Pismo samorządowe “Wspólnota”, co roku przygotowuje ranking dotyczący zadłużenia jednostek samorządowych. Ostatni raz został opublikowany w drugiej połowie 2013 roku i dotyczy zadłużenia samorządów na koniec 2012 roku.

Wysokie zadłużenie jednostki samorządowej (powyżej 50%) nie jest korzystne ponieważ ogranicza znacznie możliwości inwestycyjne Gminy, powoduje duże problemy podczas konstruowania budżetu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do bankructwa. Nic więc dziwnego, że wiele rankingów jako kryterium oceny kondycji finansowej samorządów opiera się na poziomie zadłużenia w stosunku do dochodów. Nie jest to wskaźnik idealny, jednak oparty na rzetelnych danych.

Gminie Zielonki bankructwo na pewno nie grozi, chociaż sytuacja w porównaniu do innych gmin powiatu Krakowskiego na koniec 2012 roku nie wygląda najlepiej.

O bezpieczeństwie finansowym mogą zapomnieć mieszkańcy gminy Czernichów, której zadłużenie wyniosło w 2012 roku aż 59,23% w stosunku do budżetu. Taki poziom zadłużenia nazywany jest już krytycznym. Jeżeli zostaje przekroczony próg 60%, to gdy nie pomogą programy naprawcze, rządy w gminie przejmuje wyznaczony przez wojewodę komisarz.

Ranking gmin wiejskich w powiecie krakowskim. Ich miejsce na krajowej liście (w nawiasie miejsce z 2011 roku wśród około 1600 gmin w całej Polsce) i zadłużenie w procentach w stosunku do dochodów z 2012 r:

 • Czernichów miejsce 52 (74), zadłużenie 59, 23%
 • Zabierzów miejsce 80 (144), zadłużenie 56,70%
 • Mogilany miejsce 88 (105), zadłużenie 56,14%
 • Zielonki miejsce 175 (308), zadłużenie 49,72%
 • Liszki miejsce 487 (323), zadłużenie 37,73%
 • Iwanowice miejsce 515 (469), zadłużenie 36,74%
 • Jerzmanowice-Przeginia miejsce 660 (768), zadłużenie 32,20%
 • Michałowice miejsce 685 (473), zadłużenie 31,57%
 • Igołomia-Wawrzeńczyce miejsce 837 (1276), zadłużenie 26,55%
 • Kocmyrzów-Luborzyca miejsce 1098 (1450), zadłużenie 18,37%
 • Sułoszowa miejsce 1245 (1302), zadłużenie 13,73%
 • Wielka Wieś miejsce 1418 (1479), zadłużenie 6,80%

Długi gmin są bezpośrednią konsekwencją deficytu budżetowego, gdy suma wydatków przekracza dochody. Od kilku lat samorządy gminne zamykają budżet z deficytem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki na lata 2013-2023 z dnia 28.12.2012 zakłada najwyższy poziom zadłużenia gminy na koniec 2013 roku (26,3 mln zł). Największe obciążenia budżetu związane ze spłatą zadłużenia są dopiero przed nami, planowane na lata 2015-2017. Skutkiem wydłużonego okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań jest konieczność ponoszenia przez Gminę bardzo dużych kosztów obsługi długu ( w tym zapłaty odsetek), które tylko w latach 2013-2015 wyniosą łącznie 5,1 mln zł. Niewiele mniej niż gmina w tym samym okresie wyda na utrzymanie komunikacji miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki na lata 2013-2023 z dnia 30.12.2013, która dostarcza aktualną prognozę wyników za rok 2013 przynosi dobre wieści. Zadłużenie w gminie Zielonki spadło z 49,72% do 36,13% za sprawą uzyskanych dotacji unijnych.

Będziemy śledzić jakie zmiany w budżecie przyniosą kolejne lata.

Źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/53895631-8EF7-4AE0-8E66-B5655AC9376C/1195218/Zal1_doUchwalynrXXXII702013RG_30122013.pdf

Źródło grafiki: http://zielonki.pl/images/stories/karty%20uslug/rf/pkt3wykres.pdf