Sołtysi na diecie

SołtysNajwyższe diety w powiecie krakowskim mają sołtysi w gminie Zielonki, gdzie ustanowiono dziewięć stawek, których wysokość zależy od liczby mieszkańców zameldowanych w danym sołectwie. Najmniejsze diety mają Sołtysi w gminach Skała (od 120 do 200zł w zależności od liczby mieszkańców sołectwa) oraz Jerzmanowice-Przeginia (150zł).

W naszej gminie stawki wyglądają następująco:

 • liczba mieszkańców do 300 os. – wysokość diety 750zł
 • liczba mieszkańców od 301 do 600 os. – wysokość diety 790zł
 • liczba mieszkańców od 601 do 1000 os. – wysokość diety 810zł
 • liczba mieszkańców od 1001 do 1500 os. – wysokość diety 850zł
 • liczba mieszkańców od 1501 do 2000 os. – wysokość diety 900zł
 • liczba mieszkańców od 2001 do 2500 os. – wysokość diety 950zł
 • liczba mieszkańców od 2501 do 3000 os. – wysokość diety 1000zł
 • liczba mieszkańców od 3001 do 4000 os. – wysokość diety 1100zł
 • liczba mieszkańców powyżej 4000 os. – wysokość diety 1200zł

Przyznawane diety mogą zostać potrącone w skali roku, jeżeli sołtysi gmin nie wywiązali się ze swoich obowiązków. Potrącenia wyglądają więc według wymienionych zasad:

 • jeżeli nie zwołano ani jednego zebrania wiejskiego – potrącona jest jedna miesięczna dieta
 • zwołanie tylko jednego zebrania wiejskiego – potrąca się 50% miesięcznej diety
 • nieobecność w roku kalendarzowym (za wyjątkiem 1 nieobecności) na naradzie (zebranie sołtysów) przez Wójta Gminy Zielonki – potrąca się 50% miesięcznej diety
 • niezłożenie w przewidzianym terminie projektu planu finansowo-rzeczowego wydatków sołectwa do projektu budżetu na następny rok – potrąca się 50% miesięcznej diety
 • niedostarczenie podpisanego protokołu i uchwał zebrań wiejskich w terminie do 21 dni od daty zebrania wiejskiego – potrąca się 50% miesięcznej diety

Sołtysi w gminie pełnią odpowiedzialną funkcję. Do ich obowiązków należy, min. inicjowanie różnych wydarzeń i bycie animatorem życia na wsi, sprawowanie pewnego nadzoru nad inwestycjami w sołectwie, branie udziału w rozgraniczeniach działek, zarządzanie mieniem komunalnym. Stawki zależą od zamożności gminy, ale również zostają ustalone na podstawie kosztów ponoszonych przez pełniących to stanowisko. Koszty dotyczą rozmów telefonicznych
(głównie do sieci komórkowych) do wykonawców, mieszkańców sołectwa czy pracowników gminnych, z którymi sołtysi współpracują, dojazdów środkami komunikacji lub własnym oraz rosnących obowiązków sołtysów i większymi oczekiwaniami, potrzebami mieszkańców.

W gminie Zielonki mamy 19 sołectw. Poniżej przedstawiamy pokrótce liczbę mieszkańców w danej miejscowości i ich sołtysów.

BATOWICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 147,650 ha, co stanowi 3,05 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 468 osób. Sołtysem jest p.Krzysztof Król

BIBICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 743,4598 ha co stanowi 15,36 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 2 842 osoby. Funkcję sołtysa sprawuje p.Magdalena Krawczyk.

BOSUTÓW-BOLEŃ – Powierzchnia sołectwa wynosi 339,3729 ha, co stanowi 7,01 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 791 osób. Sołtysem jest p. Jan Gajoch.

BRZOZÓWKA – Powierzchnia sołectwa wynosi 214,7709 ha, co stanowi 4,43 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 539 osób. Sołtys p. Adam Chludek.

DZIEKANOWICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 251,7246 ha, co stanowi 5,2 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 666 osób. Sołtysem jest p. Stanisława Ryńska.

GARLICA DUCHOWNA – Powierzchnia sołectwa wynosi 99,0150 ha, co stanowi 2,04 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 219 osób. Sołtys,to p. Wiesław Kopijka.

GARLICA MUROWANA – Powierzchnia sołectwa wynosi 192,4003 ha, co stanowi 3,97 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 375 osób. Sołtysem jest p. Dorota Król.

GARLICZKA – Powierzchnia sołectwa wynosi 128,9783 ha, co stanowi 2,66 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 343 osób. Sołtysem jest p. Jerzy Żuchowicz.

GRĘBYNICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 223,0340 ha, co stanowi 4,60 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 411 osób. Sołtysem jest p. Adam Duliński.

JANUSZOWICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 139,0638 ha, co stanowi 2,87 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 279 osób. Funkcję sołtysa sprawuje p. Marta Sadzik.

KORZKIEW – Powierzchnia sołectwa wynosi 133,4996 ha, co stanowi 2,75 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 178 osób. Sołtysem jest p. Janusz Macała-Wrześniowski.

OSIEDLE ŁOKIETKA – Powierzchnia sołectwa wynosi 16,1137 ha, co stanowi 0,33 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 920 osób. Sołtysem jest p. Krzysztof Olawski.

OWCZARY – Powierzchnia solectwa wynosi 407,7211 ha, co stanowi 8,42 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców  985 osób. Sołtysem jest p. Ryszard Krawczyk.

PĘKOWICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 135,3814 ha, co wynosi 2,79 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 533 osoby. Sołtysem jest p. Jerzy Buczak.

PRZYBYSŁAWICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 222,2420 ha, co stanowi 4,59 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 618 osób. Sołtysem jest p. Aleksander Tabor.

TROJANOWICE – Powierzchnia sołectwa wynosi 211,28 ha, co stanowi 4,36 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 829 osoby. Sołtysem jest p. Bożena Mędrek.

WĘGRZCE – Powierzchnia sołectwa wynosi 462,3548 ha, co stanowi 9,55 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 2 921 osób. Sołtysem jest p. Augustyn Jach.

WOLA ZACHARIASZOWSKA – Powierzchnia sołectwa wynosi 183,6387 ha, co stanowi 3,79 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 647 osób. Sołtysem jest p. Lucyna Kwiecień.

ZIELONKI – Powierzchnia sołectwa wynosi 613,913 ha, co stanowi 12,68 % powierzchni gminy. Liczba mieszkańców 4240 osób. Sołtysem jest p. Władysław Orzechowski.

Statystyki dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach sporządzone zostały na podstawie danych z 31 grudnia 2012 roku.

Źródła: