Pogłębić Koryto Białuchy – akcja zbieramy podpisy

Wójt Gminy Zielonki wraz z Samorządem Gminy Zielonki zainicjował akcję zbiorowego wniosku gminy do właściwych zarządców: Małopolskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz do wiadomości: Zarządu Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego o pogłębienie koryta i uporządkowanie brzegów rzeki Prądnik – Białucha oraz potoku Garliczka w gminie Zielonki.

Apel o oddanie podpisu w tej ważnej kwestii został ogłoszony wśród mieszkańców sołectwa Zielonki podczas imprezy w parku wiejskim  „Sobótki – wczoraj i dziś”, na którym tłumnie zjawili się mieszkańcy.

Każdy ze zgromadzonych mógł oddać swój podpis w specjalnie wyznaczonym na tę okoliczność punkcie, gdzie wszystko sprawnie koordynowali harcerze.

Przez cały tydzień mieszkańcy gminy Zielonki mogą złożyć swoje podpisy w Bibliotece w Zielonkach w godzinach otwarcia.

Godziny pracy instytucji:

Poniedziałek – 12.00 – 20.00

Wtorek – 8.00 – 16.00

Środa – 12.00 – 20.00

Czwartek – 8.00 – 16.00

Piątek – 12.00 – 20.00

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!