Trojanowice bez wody!

kranik

Jutro, tj. 27 listopada w godz. 8:00-15:00 w rejonie Trojanowic wystąpi brak wody.

Przyczyną takiej sytuacji są prace modernizacyjne.