Jak się zameldować w naszej gminie?

18717

Każdy mieszkaniec naszej gminy może zameldować się na pobyt czasowy lub stały. Wszystkie formalności związane z tym procesem są bardzo proste i wbrew pozorom możesz to załatwić w bardzo szybkim czasie.

Jak to zrobić?

W tym celu należy wybrać się do Urzędu Gminy w Zielonkach do pokoju 105, który znajduje się na parterze. Tam do pobrania (zauważyłam, że również na stoliku w korytarzu) są wnioski o wydanie zameldowania. Ten z czerwonym drukiem dotyczy pobytu czasowego, a ten z czarnym drukiem dotyczy zameldowania stałego. Procedura nie podlega żadnym opłatom.

ZAMELDOWANIE CZASOWE

Pobyt czasowy — pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod wskazanym adresem lub w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem. [ źródło: eWnioski.pl]

Po pierwsze należy wypełnić blankiet (czerwony), w którym podajemy następujące informacje:

  • Nazwisko ( i nazwisko rodowe) oraz imiona
  • Nazwiska i imiona poprzednie
  • Imiona rodziców i ich nazwiska rodowe
  • Data urodzenia
  • Miejsce urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Stan cywilny
  • Adres: poprzedniego ( tu: stałego miejsca zameldowania) i nowego miejsca pobytu czasowego
  • Rodzaj, seria, data ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość

W formularzu osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu poświadcza czytelnym podpisem, że wyraża zgodę na zameldowanie danej osoby we wskazanym miejscu. Dodatkowo powinna pokazać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Obie osoby powinny mieć ze sobą dowody osobiste. Jeżeli w okresie, w którym planujemy być zameldowani ważność dowodu osobistego się kończy należy po uzyskaniu nowego potwierdzić jego posiadanie.

Zameldowanie na pobyt czasowy może zostać przedłużone lub przekształcone na pobyt stały. Należy to uczynić w ciągu doby od chwili upłynięcia terminu zameldowania. Jeśli tego nie zrobimy meldunek ulega wygaśnięciu.

Wzór formularza znajdziecie : tu pcz

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Pobyt stały — pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod wskazanym adresem z zamiarem stałego przebywania.[ źródło: eWnioski.pl]

Jeżeli chcemy mieć stały meldunek musimy w pierwszej kolejności wymeldować się z dotychczasowego miejsca zameldowania. Z urzędu otrzymujemy zaświadczenie o wymeldowaniu, które jest ważne na okres 2 miesięcy od daty wystawienia. Ewentualnie przy składaniu formularza zameldowania możemy zaznaczyć opcję „wymeldowania” z poprzedniego adresu. W takim przypadku wymeldowanie jest dokonywane równocześnie z zameldowaniem.

Wzór formularza znajdziecie : tu ps